+30 2310667636 +30 6948240869 Κ. Πιερίδη 5 Κ Σόλωνος, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη info@thesservice.gr
banner image
 
 
 
 
 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Βελτίωση συστήματος - όσον αφορά την καλύτερη απόδοση του εξαερισμού σας.
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ & ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ο χώρος γεμίζει με καπνό
Κάνει θόρυβο
Δεν απαερίζεται σωστά ο καπνός
Υπάρχει οσμή στο χώρο

 
 
 
 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.