+30 2310667636 +30 6948240869 Κ. Πιερίδη 5 Κ Σόλωνος, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη info@thesservice.gr
hero image
banner image

 

Thesservice
Πρότυπο Κέντρο Συντήρησης & Αποκατάστασης Βλάβης


 

Η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται εγκαίρως τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ιδανικά, αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης. Η τακτική συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων καθώς και διασφαλίζουμε στον καυστήρα μας μεγαλύτερη αντοχή και  επιμηκύνουμε σημαντικά τη διάρκεια της ζωής του.
 

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου – απλή
Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου – γενική
 Επισκευή βλαβών
Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου
 Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Διαρροή στις συνδέσεις ατμού, νερού και καυσίμου
Διάβρωση επιφανειών σφράγισης
Προβλήματα στην τροφοδοσία του καυστήρα
Προβλήματα στους κυκλοφορητές της αντλίας 
Δεν ανεβάζει θερμοκρασία
Δεν ζεσταίνονται τα σώματα
Μεγάλη εκπομπή καυσαερίων
Ο καυστήρας δεν ξεκινάει λειτουργία
Η αντλία πετρελαίου κάνει θόρυβο
Δημιουργούνται σπινθήρες