+30 2310667636 +30 6948240869 Κ. Πιερίδη 5 Κ Σόλωνος, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη info@thesservice.gr
hero image
banner image
 
 
 
 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Η συντήρηση του συστήματος καυστήρα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία ώστε να πετύχουμε εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων. 
 
Η συντήρηση καυστήρα περιλαμβάνει : 
1. Καθαρισμό λέβητα 
 Ο καθαρισμός λέβητα γίνεται με ειδικές συρμάτινες βούρτσες οι οποίες αποκολλούν τα κατάλοιπα από τον φλογοθάλαμο και
τους φλογοαυλούς (τούμπο) του λέβητα. Η απομάκρυνση των καταλοίπων γίνεται με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απόδοσης. 

2. Έλεγχο και καθαρισμό εξαρτημάτων καυστήρα 
 Καθαρισμό ή αντικατάσταση μπέκ του καυστήρα 
 Καθαρισμό ακίδων ανάφλεξης 
 Καθαρισμό και έλεγχο φωτοκύτταρου 
 Καθαρισμό στροβιλιστήρα 
 Καθαρισμό και μέτρηση αντλίας πετρελαίου 
 Καθαρισμό φίλτρων πετρελαίου 

3. Έλεγχο διαρροών πετρελαίου 
 Ο πρώτος έλεγχος διαρροών γίνεται στις σωληνώσεις μεταφοράς πετρελαίου προς τον καυστήρα 
 Ο δεύτερος έλεγχος διαρροών γίνεται στην αντλία 

4. Έλεγχο καπνοδόχου 
 Ελέγχουμε τον ελκυσμό της καμινάδας με ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα 

5. Μέτρηση καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα 
 Η μέτρηση καυσαερίων και απόδοσης είναι η σημαντικότερη εργασία στις συντηρήσεις καυστήρων. 
Είναι η εργασία που εξοικονομεί καύσιμη ύλη, αυξάνει την απόδοση του λέβητα
και δημιουργεί καύση φιλική προς το περιβάλλον.
 

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου – απλή 
 Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου – γενική 
 Επισκευή βλαβών 
 Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου 
 Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Διαρροή στις συνδέσεις ατμού, νερού και καυσίμου 
Διάβρωση επιφανειών σφράγισης 
Προβλήματα στην τροφοδοσία του καυστήρα 
Προβλήματα στους κυκλοφορητές της αντλίας 
Δεν ανεβάζει θερμοκρασία 
Δεν ζεσταίνονται τα σώματα 
Μεγάλη εκπομπή καυσαερίων 
Ο καυστήρας δεν ξεκινάει λειτουργία 
Η αντλία πετρελαίου κάνει θόρυβο 
Δημιουργούνται σπινθήρες

 Συχνά προβλήματα που μπορεί να εμφανίσει : 
Όταν ελέγχεται ένας καυστήρας, συχνά παρατηρείται διαρροή στις συνδέσεις ατμού, νερού και καυσίμου. Δεν θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει διαρροή αυτών των συνδέσεων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκληθούν διαβρώσεις των επιφανειών σφράγισης. Για αυτό όταν παρατηρούνται διαρροές πρέπει να επισκευάζονται άμεσα μόλις εντοπιστούν. 
Επίσης, είναι σημαντικό να ελέγχονται περιοδικά τη στεγανότητα των βιδών ρύθμισης, των ασφαλιστικών μοχλών, των ρυθμιστικών βιδών τροχών, των βαλβίδων και άλλων εξαρτημάτων. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 
Κάθε πότε πρέπει να κάνω συντηρήση; 
- Η συντήρηση καυστήρα πετρελαίου (service καυστήρα πετρελαίου) μαζί με τον καθαρισμό λέβητα πετρελαίου είναι δυο εργασίες που πρέπει να γίνονται μια φορά τον χρόνο στο τέλος της χειμερινής περιόδου, κοντά στους μήνες Απρίλιο με Μάιο. Σε περίπτωση παράλειψης πρέπει να γίνει πριν γίνει η έναρξη του για την χειμερινή 
περίοδο. 

Γιατί πρέπει να γίνετε η συντήρηση του λέβητα κάθε χρόνο; 
- Ο ετήσιος καθαρισμός του λέβητα επιμηκύνει τα χρόνια "ζωής " του λέβητα, μειώνει την εκπομπή μονοξειδίου και κρατά σε χαμηλά επίπεδα την κατανάλωση καυσίμου. Το πετρέλαιο στην καύση δημιουργεί κατάλοιπα όπως η αιθάλη που επικολλάτε στον θάλαμο καύσης τους φλογοθαλάμους καθώς και στους στροβιλιστήρες, Η αιθάλη έχει την τάση να πετρώνει μέσα στους φλογοθαλάμους με αποτέλεσμα να χρειάζεται χημικός καθαρισμός του λέβητα για την απομάκρυνση της

 

 
 
 
 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.