+30 2310667636 +30 6948240869 Κ. Πιερίδη 5 Κ Σόλωνος, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη info@thesservice.gr
hero image
banner image
 
 
 
 
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ


Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση. 

Με την ετήσια συντήρηση Την έγκαιρη αναγνώριση μεταβολών που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εγκατάστασης. 
  Ενεργή συνεισφορά στην προστασία περιβάλλοντος, επειδή η προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση των συσκευών αερίου εξασφαλίζει διαρκώς χαμηλές εκπομπές ρύπων, 
  Μείωση του κόστους λειτουργίας των συσκευών αερίου λόγω χαμηλής συχνότητας επισκευών και ορθολογικής λειτουργίας 

Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο μας με γνώσεις στην συντήρηση συστημάτων φυσικού αερίου. 
Στην Thesservice αναλαμβάνουμε την Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στο χώρο σας με άμεση εξυπηρέτηση, κορυφαία ποιότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 Συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου - απλή. 
Αφαλάτωση με αντλία με χημικό υγρό. 
Γενική συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου.
Καθαρισμός εναλλακτή λέβητα & δικτύου σωμάτων σε όλη την εγκατάσταση.

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δεν ζεστένονται τα σώματα
Δεν έχει ζεστό νερό
Πτώση πίεσης
Δουλεύει λίγο & σταματάει
Βγάζει κωδικό βλάβης
Τρέχει νερά
Υπερθέρμανση
Δεν ανεβάζει θερμοκρασία
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 
Πότε πρέπει να κάνω συντήρηση στον λέβητα φυσικού αερίου; 
- Η συντήρηση του καυστήρα φυσικού αερίου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά ετησίως.

Γιατί πρέπει να κάνω συντήρηση στον λέβητα μου; 
- Όπως σε κάθε άλλη συσκευή έτσι και ο λέβητας φυσικού αερίου χρειάζεται συντήρηση. Με την συντήρηση καταφέρνουμε να αυξήσουμε την απόδοση του και να επιδιορθώσουμε οποιαδήποτε αιτία τον κάνει να υπολειτουργεί. Οδηγώντας έτσι στην εξοικονόμηση χρημάτων και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του. 

Είναι επικίνδυνο να παραλείψω την συντήρηση;
- Η παράληψη της συντήρησης του καυστήρα και η διασφάλιση της ασφάλειας του χώρου του δεν ξέρει κανείς ποτέ που μπορεί να οδηγήσει μια βλάβη ή μια δυσλειτουργία.
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ THESSERVICE
 
Η ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου περιλαμβάνει: 
 • Καθαρισμό του θαλάμου καύσεως από τα υπολείμματα της καύσης 
 • Έλεγχο του πρωτεύοντα και δευτερεύοντα εναλλάκτη θερμότητας 
 • Έλεγχο και καθαρισμό του ανεμιστήρα 
 • Έλεγχο και καθαρισμό του κυκλοφορητή 
 • Έλεγχο και καθαρισμό της τρίοδης βάνας 
 • Έλεγχος των αισθητήρων 
 • Έλεγχος του πιεζοστάτη αέρα 
 • Έλεγχος του δοχείου διαστολής 
 • Έλεγχος και ρύθμιση της ισχύος στην θέρμανση και στο ζεστό νερό 
 • Έλεγχο στεγανότητας της γραμμής αερίου 
 • Έλεγχος των υδραυλικών κυκλωμάτων του συστήματος 
 • Μέτρηση του CO, CO2, NOX, S, και του βαθμού απόδοσης της εστίας καύσης.
 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.