+30 2310667636 +30 6948240869 Κ. Πιερίδη 5 Κ Σόλωνος, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη info@thesservice.gr
hero image
banner image

 

Thesservice
Πρότυπο Κέντρο Συντήρησης & Αποκατάστασης Βλάβης


 

Η συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου και ο καθαρισμός του λέβητα είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ιδανικά, αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης. Η τακτική συντήρηση του καυστήρα φυσικού αερίου και ο σωστός καθαρισμός του λέβητα προσφέρουν μεγάλη οικονομία καυσίμων και επιμηκύνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου - απλή.
Αφαλάτωση με αντλία με χημικό υγρό.
Γενική συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου.
Καθαρισμός εναλλακτή λέβητα & δικτύου σωμάτων σε όλη την εγκατάσταση.


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δεν ζεστένονται τα σώματα
Δεν έχει ζεστό νερό
Πτώση πίεσης
Δουλεύει λίγο & σταματάει
Βγάζει κωδικό βλάβης
Τρέχει νερά
Υπερθέρμανση
Δεν ανεβάζει θερμοκρασία