+30 2310667636 +30 6948240869 Κ. Πιερίδη 5 Κ Σόλωνος, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη info@thesservice.gr
hero image
banner image

 

Thesservice
Πρότυπο Κέντρο Συντήρησης & Αποκατάστασης Βλάβης

 


 

Βελτίωση συστήματος - όσον αφορά την καλύτερη απόδοση του εξαερισμού σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ & ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Ο χώρος γεμίζει με καπνό
Κάνει θόρυβο
Δεν απαερίζεται σωστά ο καπνός
Υπάρχει οσμή στο χώρο